วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐซอย 21 จากศาลตาปู่ ถึงห้าแยกถนนบ้านหนองบัวซอย 6 โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายหลังร้านไก่ย่าง บ้านมะดันรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 8 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านช่องโค ซอย 5 (ช่วงหน้าบ้านนายมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ซอย 6 ช่วงทางขึ้นเชื่อมถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 7 เชื่อมทางหลวงสาย 226 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ด้านหลังห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 12 ขวามือ (คุ้มโนนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านหนองหอย ช่วงทางขึ้นเชื่อมถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง