หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลให้การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปี 2563


ในระหว่างวันที่  23 - 30 ตุลาคม  2563  ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าช้าง  ได้แก่ชุมชนช่องโค  ชุมชนท่าช้าง  ชุมชนหนองบัว  ชุมชนมะดัน และชุมชนบ้านขาม ได้ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วม  ซึ่งมีหลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ  ทางเทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย  ได้บริการกระสอบทรายเพื่อป้องกันแนวน้ำที่จะเข้าท่วมขัง  ตลอดจนถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้