วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายคชสาร ซอย 3 ข้างร้านแม่กล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายคชสาร ซอย 8 ข้างศูนย์แพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 1 ถึงสี่แยกบ้านช่องโค ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 13 ถึงสามแยกประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงรางน้ำฝนอาคารตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ซอย 1 (แยกขวามือบ้านนายวิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตสายบ้านท่าช้าง ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 13 ถึงสามแยกประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 1 ถึงสี่แยกบ้านช่องโค ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.พ. 2567
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 1 ถึงสี่แยกบ้านช่องโค ซอย 2