วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านขาม ซอย 4 ถึง ซอย 7 เชื่อมถนนทางหลวงสาย 226 ตำบลท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะเดา ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 1 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านขาม ซอย 4 ถึง ซอย 7 เชื่อมถนนทางหลวงสาย 226 ตำบลท่าช้าง
13  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็ว
26  เม.ย. 2567
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
26  เม.ย. 2567
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ