วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ซอย 6 ช่วงทางขึ้นเชื่อมถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 7 เชื่อมทางหลวงสาย 226 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ด้านหลังห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 12 ขวามือ (คุ้มโนนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านหนองหอย ช่วงทางขึ้นเชื่อมถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 7 (ซ้ายมือข้างบ้าน สท.รวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 1 (แยกขวามือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุกสายบ้านหนองหอย ซอย 1 แยกซ้ายมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโนนสะเดา สายเลียบทางรถไฟ บ้านโนนสะเดา ตำบลท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)