วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาสวนสาธารณะ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบทางรถไฟ บ้านช่องโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกตะกุดบ้านช่องโค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านท่าช้าง ขวามือ (ช่วงหน้าบ้านกำนันนก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 16 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสานคชสาร ตรงข้ามศาลเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง