วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านขาม ซอย 4 ถึง ซอย 7 เชื่อมถนนทางหลวงสาย 226 ตำบลท่าช้าง
13  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็ว
26  เม.ย. 2567
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
26  เม.ย. 2567
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
18  เม.ย. 2567
ซื้อติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 14 และจุดเสี่ยงในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนในชุมชนบ้านโนนสะเดา จุดทางโค้ง ทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านท่าช้าง ขวามือช่วงหน้าบ้านนายน้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง