วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
ซื้อติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านหนองหอย ซอย 1 ถึงบ้านยายวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายคชสาร ซอย 3 ข้างร้านแม่กล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายคชสาร ซอย 8 ข้างศูนย์แพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายกิ่งเพชรซอย 8 ข้างศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายบ้านมะดัน ซอย 14 (คุ้มโนนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 1 ถึงสี่แยกบ้านช่องโค ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 13 ถึงสามแยกประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงรางน้ำฝนอาคารตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ซอย 1 (แยกขวามือบ้านนายวิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตสายบ้านท่าช้าง ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง