วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 13 ถึงสามแยกประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 1 ถึงสี่แยกบ้านช่องโค ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.พ. 2567
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 1 ถึงสี่แยกบ้านช่องโค ซอย 2
2  ก.พ. 2567
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 13 ถึงสามแยกประปา
29  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายบ้านโนนสะเดา ซอย 8 หน้าบ้านนางอรัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสาย บ้านขาม ซอย 4 (หน้าโรงแรมต้นรัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตสายบ้านช่องโค ซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 20 (หลังบ้านยายแปลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะเดา ซอย 15 แยกขวามือเลียบคลองส่งน้ำ (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ด้านข้างและด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง