วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 4 หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม ซอย 9ทับ2 เลียบเหมืองดาด หมู่ 1 ถนนกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรา
19  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย ตลาดท่าช้าง ถึงสี่แยกด้านหลังสถานีรถไฟท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม ซอย 9ทับ2 เลียบเหมืองดาด หมู่ 1 ถนนกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
19  ก.ค. 2566
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดัน ซอย 4 หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว ซอย 6 ถึงสวนแสงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม ซอย 41 หมู่ 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกว
3  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม ซอย 41 หมู่ 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกว
3  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม ซอย 4ทับ1 หมู่ 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีปร
29  มิ.ย. 2566
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม ซอย 4/1 หมู่ 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา