วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหนองหอย ซอย 1 แยกขวามือ ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท (ช่วงที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 1 หมู่ที่ 11 ไปสวนแสงเพชรถึงห้าแยกบ้านหนองบัว ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท (ช่วงที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 1 หมู่ที่ 11 ไปสวนแสงเพชรถึงห้าแยกบ้านหนองบัว ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2566
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 1 หมู่ที่ 11 ไปสวนแสงเพชรถึงห้าแยกบ้านหนองบัว ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท (ช่วงที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตบ้านหนอวบัว ซอย 5 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมรถน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-1552 นม รหัสครุภัณฑ์ 00644 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง