หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์


ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบกฏจราจรและคำนึงถึงความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประธานในพิธี ซึ่งหลังรับหมวกนิรภัย มีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านทางสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ตลาดสดเทศบาล และกลับมาสิ้นสุด ณ จุดเริ่มต้น