หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.พ. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2566 18
  24 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลางบ้านมะดัน หมู่ที่ ๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ถึงแยกศาลากลางบ้าน 18
  6 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางงก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง 21
  6 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 หลังร้านอัครบุตร ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 820 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 26
  13 ม.ค. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2565 25
  6 ม.ค. 2566    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 32
  3 ม.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 28
  7 ธ.ค. 2565    ประกาศราคากลางบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมรถบรรทุกน้ำ 25
  14 พ.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2565 58
  18 ต.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2565 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 701013 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน