หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2565 16
  18 ต.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2565 35
  12 ก.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 70
  26 ส.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 85
  26 ส.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85
  27 ก.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 153
  27 ก.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ต่อ) 134
  7 ก.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายกลางบ้านช่องโค หมู่ที่ 9 ช่วงจากศาลากลางบ้านถึงถนนทางรถไฟ 113
  24 มิ.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 106
  24 มิ.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ต่อ) 106

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 627989 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน