หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.พ. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร 1) 3
  23 ก.พ. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร 1)ต่อ 1 1
  23 ก.พ. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร 1) 0
  23 ก.พ. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร 1)ต่อ 1 1
  23 ก.พ. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร 1)ต่อ 2 1
  27 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายทางเข้าบ้านขาม ซ้ายมือ (ช่วงที่ 2 หน้าบ้านนางสะอาด ) 20
  25 ธ.ค. 2563    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา (ช่วงบ้านนางสมหมาย) 33
  15 ธ.ค. 2563    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร 1) 36
  15 ธ.ค. 2563    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร 1) ต่อ 1 36
  15 ธ.ค. 2563    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร 1) ต่อ 2 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 111868 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน