หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มิ.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 14
  24 มิ.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ต่อ) 16
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 ช่วงด้านหน้าศาลากลางบ้าน 11
  30 พ.ค. 2565    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว ซอย ๙/๓ เชื่อมบ้านมะดันรัฐ 24
  26 พ.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 53
  26 พ.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ต่อ) 55
  27 เม.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2565 51
  27 เม.ย. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ต่อ) 51
  21 มี.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 46
  21 มี.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ต่อ) 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 497699 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน