หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ม.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 64 (สขร 1) 0
  20 ม.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 64 (สขร 1) ต่อ 1 0
  12 ม.ค. 2565    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะเดา ซอย 7 เลียบคลองส่งน้ำ ช่วงที่ 1 6
  15 ธ.ค. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 64 (สขร 1) 0
  30 พ.ย. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 64 (สขร 1) 0
  16 พ.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายสมหวัง แยกจากถนนทางหลวงสาย 226 เชื่อมถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 52
  16 พ.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคชสารช่วงจากสี่แยกไฟฟ้าเก่า ถึงด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 45
  29 ต.ค. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (สขร 1) 0
  29 ต.ค. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 64 (สขร 1) ต่อ 1 0
  27 ต.ค. 2564    ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา ตรงข้ามบ้านนายสี 64

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379843 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน