หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2564    ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะดันรัฐ ซอย ๒๑ จากศาลตาปู่ ถึงห้าแยกถนนบ้านหนองบัว ซอย ๖ 9
  6 ต.ค. 2564    ประกาศราคากลางก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ จากทางแยกถนนทางหลวงสาย ๒๒๖ ถึงถนนเขตทางรถไฟข้างสำนักงานเทศบาล 8
  22 ก.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 8 (ช่วงที่2 ) 19
  27 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ด้านหลังห้องกองคลัง 34
  27 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 27
  27 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 7 เชื่อมทางหลวงสาย 226 30
  24 ส.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านมะรัฐ ซอย 12 ขวามือ (คุ้มโนนตาล) 33
  19 ส.ค. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร 1) 21
  19 ส.ค. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร 1)ต่อ 1 13
  20 ก.ค. 2564    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312345 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน