หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกตะกุดบ้านช่องโค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3
  22 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านท่าช้าง ขวามือ (ช่วงหน้าบ้านกำนันนก) 5
  21 ก.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกตะกุดบ้านช่องโค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3
  17 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกตะกุดบ้า่นช่องโค 1 10
  15 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสานคชสาร ตรงข้ามศาลเจ้า 9
  15 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 16 (ช่วงที่ 2) 12
  10 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านช่องโค ซ้ายมือ ช่วงที่ 2 (หน้าบ้านนายอมร) 26
  29 มิ.ย. 2563    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 คร่อมถนนทางแยกเข้าสนามบิน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
  23 มิ.ย. 2563    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย ซอย 4/2 16
  17 มิ.ย. 2563    ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร. 10 คร่อมถนนทางแยกเข้าสนามบิน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 19539 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน