หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 45
  24 ก.พ. 2565    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง ปี 2565 46
  20 ต.ค. 2564    รายงานการปฏิบัติงานตามใบคำร้องทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 43
  31 มี.ค. 2564    รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 44
  29 มี.ค. 2564    วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง 43
  15 ก.พ. 2564    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2564 42
  12 ม.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลท่าช้าง 45
  9 ต.ค. 2563    รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 46
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 497536 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน