หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 สภาเทศบาล

   
  นายณัฐพล คล่องงูเหลือม  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง  
     
   
  นายทองพุด พลแสน   
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง  
     
   
  -ว่าง-  
  เลขานุการสภาเทศบาล  
นางลำพึง ยอดรัก นางธณพร สุกฤตนันทิพัฒน์ นางสายทอง ด่านสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัคร อ่อนทองหลาง นายมานะ เรืองคง นายอำนาจ พรชัยเจริญพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิเชียร พิณศิริ นายอุทิศ ศรีนาคา นายสำรวย ปลั่งกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 43161 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน