หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ม.ค. 2564    งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5
  7 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 9
  7 ม.ค. 2564    รายงานข้อมูลรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 3
  28 ธ.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 6
  8 ธ.ค. 2563    งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 10
  10 พ.ย. 2563    งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 19
  30 ต.ค. 2563    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 32
  29 ต.ค. 2563    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 22
  12 ต.ค. 2563    รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 19
  12 ต.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 67536 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน