หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ย. 2564    งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18
  4 ส.ค. 2564    งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16
  9 ก.ค. 2564    งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27
  6 ก.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 30
  6 ก.ค. 2564    รายงานข้อมูลรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 34
  8 มิ.ย. 2564    งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29
  7 พ.ค. 2564    งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29
  9 เม.ย. 2564    งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26
  8 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 27
  8 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312308 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน