หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ม.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 2
  14 ม.ค. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 12
  20 ธ.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 32
  20 ธ.ค. 2564    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30
  8 พ.ย. 2564    รายงานข้อมูลรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 48
  8 พ.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 46
  20 ต.ค. 2564    งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 52
  9 ก.ย. 2564    งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 64
  4 ส.ค. 2564    งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 64
  9 ก.ค. 2564    งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 72

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379805 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน