หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 29
  12 พ.ค. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 46
  18 เม.ย. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 46
  5 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 46
  10 มี.ค. 2565    รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 41
  18 ก.พ. 2565    รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 41
  21 ม.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 43
  14 ม.ค. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 45
  20 ธ.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 42
  20 ธ.ค. 2564    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 497556 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน