หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ต.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 30
  10 ต.ค. 2565    รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 25
  6 ก.ย. 2565    รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 79
  9 ส.ค. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 79
  12 ก.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 110
  12 ก.ค. 2565    รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 96
  9 มิ.ย. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 84
  12 พ.ค. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 87
  18 เม.ย. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 86
  5 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 86

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 627933 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน