หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2564    งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2
  8 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 1
  8 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 1
  10 มี.ค. 2564    งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10
  8 ก.พ. 2564    งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17
  8 ม.ค. 2564    งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 49
  7 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 44
  7 ม.ค. 2564    รายงานข้อมูลรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 42
  28 ธ.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 38
  8 ธ.ค. 2563    งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136733 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน