หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นางจุรีพร เศวตอมรกุล  
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  
     
   
นายราชัน เศวตอมรกุล   นายศิวัช เตียเจริญวรรธน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง   รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
     
   
นางพรรณศิรินทร์ ฤทธิ์สันเทียะ   นายชาติ พาศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 67532 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน