หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 มี.ค. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13
  29 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2565 23
  22 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 153
  14 ต.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 466
  1 ต.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 155
  11 ธ.ค. 2562    รายงานการควบคุมภายใน 2562 ปค.1 ปค.4 (1) 160
  30 ก.ย. 2562    รายงานการควบคุมภายใน 2562 ปค.5 177
  5 ม.ค. 2562    แผนการตรวจสอบภายใน 2562 150
  8 พ.ย. 2561    รายงานการควบคุมภายใน 2561 ปค. 1 152
  30 ก.ย. 2561    รายงานการควบคุมภายใน 2561 ปค. 5 148

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 700996 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน