หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง รอบ 12 เดือน 31
  2 ก.พ. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 63
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 110
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง รอบ 6 เดือน 108
  4 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 115
  25 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง รอบ 12 เดือน 104
  25 ม.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 102
  14 ม.ค. 2565    นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง 118
  16 พ.ย. 2564    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 116
  2 เม.ย. 2564    รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 102

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 701005 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน