หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2564    รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 12
  1 เม.ย. 2564    แผนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน 11
  31 มี.ค. 2564    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ปี 2564 7
  31 มี.ค. 2564    รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 22
  29 มี.ค. 2564    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 17
  29 มี.ค. 2564    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 20
  25 มี.ค. 2564    ประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง 2564 23
  19 มี.ค. 2564    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 21
  2 ก.พ. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง ปี 2564 4
  26 ส.ค. 2563    รายละเอียด แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136747 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน