หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2564    รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 75
  1 เม.ย. 2564    แผนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน 76
  1 เม.ย. 2564    รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA 2563 69
  31 มี.ค. 2564    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ปี 2564 70
  31 มี.ค. 2564    รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 76
  29 มี.ค. 2564    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 78
  29 มี.ค. 2564    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 70
  25 มี.ค. 2564    ประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง 2564 76
  19 มี.ค. 2564    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 71
  2 ก.พ. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง ปี 2564 76

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379826 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน