หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 85
  1 เม.ย. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 83
  4 ม.ค. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 79
  29 มิ.ย. 2564    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 92
  1 เม.ย. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 101
  8 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 90
  8 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒสนาเทศบาลตำบลท่าช้าง 98
  18 ต.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 84
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 627906 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน