หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2565    ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 42
  20 ม.ค. 2565    ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565 43
  19 ม.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฏีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 43
  29 พ.ย. 2564    ประกาศแบบบัญชีรายการ ภ.ด.ส.3 ปี 2565 เทศบาลตำบลท่าช้าง 43
  29 พ.ย. 2564    เเบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3) 43
  15 ต.ค. 2564    กำหนดเวลายื่นแบบภาษีป้าย และใบอนุญาติต่าง 43
  15 ต.ค. 2564    ตารางการดำเนินงานจัดเก็บภาษี 43
  25 ม.ค. 2564    ประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี2564 43
  25 ม.ค. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 44
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศราคาประเมิณทันทรัพย์ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 497548 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน