หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2566    ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 22
  15 พ.ย. 2565    ประกาศแบบบัญชีรายการ ภ.ด.ส.3 ปี 2566 เทศบาลตำบลท่าช้าง 48
  19 ต.ค. 2565    ประกาศ แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 54
  28 มิ.ย. 2565    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 116
  25 ก.พ. 2565    ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 112
  20 ม.ค. 2565    ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565 111
  19 ม.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฏีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 117
  29 พ.ย. 2564    ประกาศแบบบัญชีรายการ ภ.ด.ส.3 ปี 2565 เทศบาลตำบลท่าช้าง 115
  29 พ.ย. 2564    เเบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565(ภ.ด.ส.3) 111
  15 ต.ค. 2564    กำหนดเวลายื่นแบบภาษีป้าย และใบอนุญาติต่าง 119

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 700989 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน