หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เตรียมความพร้อมเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง


เพื่อความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ จัดเตรียมสถานที่ จุดบริการล้างมือ กำหนดระยะห่างชัดเจน
เราเน้นความปลอดภัย ใส่ใจในบุตรหลานของท่าน ขอเพียงเราทุกคนร่วมกัน ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก
พร้อมแล้ววันเปิดเรียน 1 ก.ค. 2563