หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


เทศบาลตำบลท่าช้างได้ออกหน่วยบริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการมอบทรายอะเบทในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง  ระหว่างวันที่  23 - 27  เมษายน  2564