หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


1 มิถุนายน 2564 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง เข้าปฏิบัติหน้าที่


ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารเทศบาลตำบลท่าช้างต่อไป