หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2564


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 และวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง พร้อมด้วยนางจุรีพร เศวตอมรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ชุมชนช่องโค ม.9 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 5 รายดังนี้
1. นางสุภัทร ดึนกระโทก
2. นายสมาน ย่านงูเหลือม
3. นายบุญเรือน เซียงหนู
4. นางสมศรี นามณรงค์
5. นายสมหมาย ฤาเดช