หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา/โรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง


เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2564  นายราชัน  เศวตอมรกุล  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ เพื่อร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียนที่จะมีขึ้นในวันที่  14  มิถุนายน  2564

ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนเพชรมาตุคลา  โรงเรียนโนนตาวิทย์  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง