หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีกักตัวที่บ้านป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)


ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้างได้รับการประสานจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีกักตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการจากผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าช้าง คือนายศิวัช เตียเจริญวรรธน์ รองนายกเทศมนตรี นางธณพร สุกฤตนันทิพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี และนางจุรีพร เศวตอมรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนมะดัน หมู่ที่ 10 และได้ร่วมมอบถุงยังชีพในการช่วยเหลือเบื้องต้น กับผู้เสี่ยงสูงทั้ง 10 ราย