หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ เพื่อร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียนที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
และในวันนี้ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ออกพ่นหมอกควันครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเพชรมาตุคลา โรงเรียนโนนตาวิทย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง