หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลท่าช้าง พร้อมบริการสถานที่กักตัว สำหรับท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่มีความเสี่ยงสูง


ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักตัว (Local Quarantine) สำหรับท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยได้ดำเนินการรองรับในเบื้องต้น 6 เตียง มุมโต๊ะนั่งส่วนตัว จุดทิ้งขยะ ตลอดจนห้องน้ำ ซึ่งทั้งหมดแยกโซน ชาย- หญิง อย่างชัดเจน
ท่านที่มีญาติอยู่ในพื้นที่เสี่ยง (ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง) สามารถติดต่อเพื่อกักตัวในเบื้องต้น ระหว่างรอตรวจได้
เราหวังเป็นอย่างยิ่ง พี่น้องเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน