หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564


ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกัน กำจัดยุงลายตามภาชนะ ที่มีน้ำขัง ถังน้ำ กระถางต้นไม้ และภาชนะอื่น ๆ รวมทั้ง แจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังอันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ออกดำเนินการครบทั้ง 9 ชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้เราจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และผ่านพ้นโรคระบาด โควิด -19 ไปด้วยกัน