หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เตรียมความพร้อมสถานที่รองรับจากสถานการณ์โควิด ณ พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณ


นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่กักตัวเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเสี่ยง / ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณ เทศบาลตำบลท่าช้าง
โดยในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มอบหมายให้นางจุรีพร เศวตอมรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ประสานงาน ในการนำเจ้าหน้าที่เทศบาล ล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ณ พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณ เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเสี่ยง / ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไปในอนาคต
ซึ่งมีนายนิสิต วงศ์หทัย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว