หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ขุดลอกท่อระบายน้ำ


เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 226 เริ่มจากร้านอาหารกุลชลี ไปจนถึงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่างๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต