หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564


กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา สำหรับดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง มีจำนวน 5 ครัวเรือน ซึ่งได้รับครัวเรือนละ 20,000 บาท
ซึ่งในวันที่ 28 กันยายน 2564 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมมอบป้ายการดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์