หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565


ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาลและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น บทบาทการเป็นผู้ให้บริการประชาชน ตลอดจนให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีความรักความสามัคคี เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะส่งผลเชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมีกิจกรรมเชิญธงชาติ อ่านสารวันเทศบาล มอบเกียรติบัตรให้พนักงานดีเด่น ไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายายประจำเทศบาล
ต่อจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมจิตอาสาพัฒนาเทศบาล รวมทั้งการปลูกป่า ณ บริเวณสวนภูมิทัศน์ (หนองบัว) เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม