หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565


ในระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าช้าง โดยนายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้เข้าร่วมโครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โดยได้ลงทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อลดความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยง สร้างภูมิคุ้มกันต่อสุนัขและแมว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต
โดยมีการจัดโครงการทุกปี เพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน