หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง


ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าช้าง โดยนายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเพชรมาตุคลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สร้างความอุ่นใจให้กับสถานศึกษาในเขตฯ ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้