หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลท่าช้างออกบริการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2565


เทศบาลตำบลท่าช้าง โดยนายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ทุกชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก