หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี 2565 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา


เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี 2565 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 50,000 บาท
โดยในวันนี้ 7 มิถุนายน 2565 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มอบหมายให้ นางจุรีพร เศวตอมรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ร่วมมอบวัสดุก่อสร้าง ให้กับบ้าน นางกุล ปลั่งกลาง ชุมชนหนองบัว หมู่ที่ 11