หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง กล่าวเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
และเทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ เป็นพลังในการขับเคลื่อนต่อต้านยาเสพติด ทำความดีเพื่อแผ่นดิน เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งจะทำความดี ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด