หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง


ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มอบหมายให้ นางจุรีพร เศวตอมรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแม่ลูกผูกพัน “วันแม่แห่งชาติ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การคัดเลือกแม่ดีเด่น การประกวดระบายสีภาพ กิจกรรมแสดงสื่อความรักแม่ลูกผูกพัน
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด อันจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว