หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง


ในวันที่ 22 กันยายน 2565 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง พร้อมด้วยนางจุรีพร เศวตอมรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง โครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อให้เด็กปฐมวัยและครูมีความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุ