หน้าหลัก
บริการประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเตรียมความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ในวันที่ 23 กันยายน 2565 นายราชัน เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา