หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ส.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 1
  24 ส.ค. 2566    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 1
  9 ส.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 1
  3 ส.ค. 2566    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 1
  21 ก.ค. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2566 1
  29 พ.ค. 2566    ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 1
  25 พ.ค. 2566    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 1
  25 เม.ย. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566 1
  28 ก.พ. 2566    ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 34
  28 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 741965 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน