หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 44
  1 ก.พ. 2565    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 41
  21 ธ.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 43
  30 พ.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 41
  17 พ.ย. 2564    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 44
  4 พ.ย. 2564    รายงานการบริหารจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 43
  1 พ.ย. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 43
  15 มี.ค. 2564    รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 41
  11 ธ.ค. 2563    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 42
  8 ธ.ค. 2563    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 497559 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน