หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ธ.ค. 2565    การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 57
  16 ธ.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 41
  21 ก.ย. 2565    รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 89
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 111
  1 ก.พ. 2565    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 128
  21 ธ.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 117
  30 พ.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 193
  17 พ.ย. 2564    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 119
  4 พ.ย. 2564    รายงานการบริหารจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 135
  1 พ.ย. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 162

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 700998 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน