หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ส.ค. 2563    เทศบาลตำบลท่าช้าง เปิดรับสมัครจิตอาสา ท้องถิ่นรักษ์โลก 38
  26 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการทิ้งขยะ 16
  26 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ 16
  26 ส.ค. 2563    ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ 22
  26 ส.ค. 2563    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 18
  26 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้โฟม 21
  26 ส.ค. 2563    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10
  26 ส.ค. 2563    โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 (สื่อประชาสัมพันธ์ จาก สสส) 8
  26 ส.ค. 2563    คลังความรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 7
  26 ส.ค. 2563    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 41430 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน