หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 พ.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ต่อ) 52
  20 พ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากสำนักงาน ป.ย.ป 53
  19 พ.ค. 2565    ขอเชิญชวนร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าช้าง 53
  4 เม.ย. 2565    การติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 51
  25 มี.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์เทศบาลตำบลท่าช้าง 52
  1 มี.ค. 2565    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าช้าง 2565 52
  20 ม.ค. 2565    ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565 35
  29 พ.ย. 2564    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี2565 41
  5 พ.ย. 2564    งดการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2564 34
  28 ต.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 527455 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน