หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2566    ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 3
  4 เม.ย. 2566    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 27
  27 มี.ค. 2566    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 12
  20 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 12
  30 ม.ค. 2566    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าช้าง 2566 66
  28 ธ.ค. 2565    ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 56
  15 พ.ย. 2565    ประกาศแบบบัญชีรายการ ภ.ด.ส.3 ปี 2566 เทศบาลตำบลท่าช้าง 88
  3 พ.ย. 2565    รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 98
  19 ต.ค. 2565    ประกาศ แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 94
  30 ก.ย. 2565    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 118

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 715393 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน