หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1
  15 ต.ค. 2564    แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนาได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 0
  5 ต.ค. 2564    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11
  13 ก.ย. 2564    รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 45
  12 ส.ค. 2564    ประกาศเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลท่าช้าง 13 ส.ค. 2564 26
  1 เม.ย. 2564    ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 48
  25 ม.ค. 2564    ประกาศ ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2564 46
  25 ม.ค. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 38
  16 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษี 42
  15 ม.ค. 2564    ประกาศการจัดเก็บภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 32

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312321 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน