หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 พ.ย. 2565    ประกาศแบบบัญชีรายการ ภ.ด.ส.3 ปี 2566 เทศบาลตำบลท่าช้าง 28
  3 พ.ย. 2565    รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 34
  19 ต.ค. 2565    ประกาศ แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 33
  30 ก.ย. 2565    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 54
  26 พ.ค. 2565    เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ต่อ) 138
  20 พ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากสำนักงาน ป.ย.ป 165
  19 พ.ค. 2565    ขอเชิญชวนร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าช้าง 157
  4 เม.ย. 2565    การติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 125
  25 มี.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์เทศบาลตำบลท่าช้าง 135
  1 มี.ค. 2565    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าช้าง 2565 141

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 627952 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน