หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ม.ค. 2564    ประกาศ ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2564 23
  25 ม.ค. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 14
  15 ม.ค. 2564    ประกาศการจัดเก็บภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 24
  26 ส.ค. 2563    เทศบาลตำบลท่าช้าง เปิดรับสมัครจิตอาสา ท้องถิ่นรักษ์โลก 88
  26 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการทิ้งขยะ 56
  26 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ 57
  26 ส.ค. 2563    ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ 63
  26 ส.ค. 2563    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 58
  26 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้โฟม 60
  26 ส.ค. 2563    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 111858 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน