หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ส.ค. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 19 117
  5 ส.ค. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 83
  10 ก.ค. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 17 79
  1 ก.ค. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16 105
  26 มิ.ย. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15 78
  3 ก.พ. 2563    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 79
  30 ม.ค. 2563    ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 107
  25 ธ.ค. 2561    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 99
  25 ธ.ค. 2561    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 76
  2 ต.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 79
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 667783 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน