หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ประกาศ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ย. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 2
  21 ต.ค. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 16
  16 ต.ค. 2563    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 22
  1 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 22
  30 ก.ย. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 24 15
  29 ก.ย. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 23 21
  23 ก.ย. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 22 32
  23 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21
  3 ก.ย. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 21 15
  27 ส.ค. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 20 15
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 41442 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน