หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ประกาศ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2564    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 13
  21 ม.ค. 2564    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 17
  21 ม.ค. 2564    ประกาศเพิ่มเติมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18
  14 ธ.ค. 2563    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 39
  14 ธ.ค. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 37
  1 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 35
  13 พ.ย. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 44
  21 ต.ค. 2563    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 1630
  16 ต.ค. 2563    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 63
  1 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 111865 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน