หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ประกาศ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.ย. 2564    ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15
  28 ก.ย. 2564    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 9
  27 ก.ย. 2564    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15 10
  23 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23
  15 ก.ย. 2564    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14 26
  13 ก.ย. 2564    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13 20
  2 ก.ย. 2564    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 19
  26 ส.ค. 2564    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 16
  18 ส.ค. 2564    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 17
  18 ส.ค. 2564    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312342 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน