หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง
    รายละเอียดข่าว :

วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง

                               เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ทุกคนเข้าปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมาปฏิบัติราชการ และลงชื่อปฏิบัติราชการก่อนเวลาขีดเส้นคือ ก่อนเวลา 08.31 น. จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอผลการมาปฏิบัติราชการต่อหัวหน้าราชการ เพื่อรับทราบ และลงชื่อกลับหลังเวลา 16.30 น.โดยถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด

    เอกสารประกอบ : วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 717663 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน