หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายละเอียดข่าว :

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1.ใช้โทรศัพท์มือถือ

       >  สแกน QR Code                                         

    

       >  กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน     

       >  ตอบคำถามตามข้อคำถาม

       >  แล้วกด * บันทึกฉบับร่าง *

       >  แล้วกด * ส่ง * 

หรือ

2.ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

       >  พิมพ์ URL  http://itas.nacc.go.th/go/eit/sdlixz

       >  กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

       >  ตอบคำถามตามข้อคำถาม

       >  แล้วกด * บันทึกฉบับร่าง *

       >  แล้วกด * ส่ง *

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2564

ติดต่อหน่วยงานสำนักงาน ป.ป.ช. 0-2528-4800 ต่อ 2401-2404

    เอกสารประกอบ : ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312286 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน