หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312331 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน